Cîteva consideraţii despre sistemele de încălzire în pardoseală

Cîte ceva despre sistemele de încălzire în pardoseală: foarte scurt istoric, tipuri de sisteme, avantaje/dezavantaje și părerea mea.

Reclame

Foarte scurt istoric

Spre surprinderea celor ce cred că încălzirea în pardoseală este un sistem nou, de fapt acesta este unul foarte-foarte vechi. Principiul pe care se bazează încălzirea în pardoseală a fost folosit prima dată în Coreea și China, în urmă cu aproximativ 7.200 de ani. Cunoscut sub numele corean de ondol sau sub cel chinezesc de kang (variantă dikang), folosea ca agent termic aerul cald obținut prin arderea lemnului. De remarcat este faptul că, în Asia, acest sistem a continuat să fie folosit și chiar îmbunătățit pînă în prezent. Tot în zilele noastre a apărut și o dispută între cele două țări, referitor la cine a inventat acest sistem.

ondol 1
reprezentare schematică sistem Ondol
ondol 2
reprezentare schematică sistem Ondol
ondol 3
imagini sistem Ondol
(sursa imaginii: http://www.antiquealive.com)

În Europa, sistemul a fost cunoscut sub numele de Hypocaust și a fost folosit în Grecia încă din secolul III î.e.n., dar și în Imperiul Roman al secolului I î.e.n.

hypocaust 1
reprezentare schematică sistem Hypocaust (sursa imaginii: http://gallery.nen.gov.uk)
hypocaust 2
reprezentare schematică sistem Hypocaust (sursa imaginii: http://www.pages.drexel.edu)
roman hypocaust mosaic
reprezentare grafică sistem Hypocaust
(sursa imaginii: https://www.curriculumvisions.com)
hypocaust 3
poză sistem Hypocaust (vestigii existente în Muzeul „Principia”
din cadrul complexului muzeal „Cetatea Alba Carolina”)

Se spune că sistemul Hypocaust a dispărut o dată cu prăbușirea Imperiului Roman, dar, cu toate acestea, se pare că o variantă a sa (Gloria) a fost utilizată în Peninsula Iberică, din secolul V pînă în zilele noastre. Totodată, folosirea sa este menționată în secolul VII în unele țări din bazinul Mediteraneean (Siria, Algeria, Turcia). Ceva mai tîrziu, a fost remarcat la încălzirea băilor turcești ale Imperiului Otoman din secolul XV, precum și a serelor din Franța din secolul XVII.

Primul sistem de încălzire în pardoseală hidraulic (cu apă) apare în anul 1790, în Anglia. În anii ce au urmat, acest sistem a fost îmbunătățit datorită studiilor interdisciplinare care s-au efectuat, precum și a progreselor tehnologice înregistrate. După sfîrșitul celui de-al II-lea Război Mondial, o dată cu Planul Marshall, s-a trecut la utilizarea sa pe scară largă și pentru locuințele din Europa.

În urma monitorizării rezultatelor și efectelor încălzirii în pardoseală din perioada postbelică, în 1980 apar în Europa primele standarde ce reglementează acest tip de încălzire, fapt ce a condus la o revoluție în acest domeniu, soldată cu o creștere semnificativă a numărului de locuințe încălzite cu acest sistem, în special în Europa Centrală și Nordică. Datorită calităților sale, începînd din anul 2000, încălzirea în pardoseală devine varianta standard de instalație de încălzire în Europa.

Ar mai fi de spus că, pe lîngă încălzirea în pardoseală cu agent termic, şi-a făcut apariția în ultimele decenii și încălzirea electrică în pardoseală, această variantă folosind căldura obținută prin trecerea curentului electric prin conductoare special proiectate în acest scop.

 

Tipuri de sisteme de încălzire în pardoseală

După modul de realizare a sistemelor, acestea pot fi:

 • „umede”, în care conductele sînt înglobate într-o șapă, peste care mai apoi se montează pardosela (parchet, laminat, plăci de piatră, plăci ceramice, mochetă, covor pvc etc.)
sistem umed
sistem „umed”
(sursa imaginii: https://www.warmup.co.uk)
 • „uscate”, în care conductele sînt înglobate în termoizolație, peste care mai apoi se montează pardosela (parchet, laminat)
sistem uscat
sistem „uscat”
(sursa imaginii: https://www.warmup.co.uk)

După elementul care realizează încălzirea, sistemele pot fi:

 • hidraulice (cu agent termic)
sistem hidraulic
sistem hidraulic
(sursa imaginii: https://www.warmup.co.uk)
 • electrice (cu cabluri electrice)
sistem electric
sistem electric
(sursa imaginii: https://www.warmup.co.uk)

 

Avantajele sistemelor de încălzire în pardoseală

 1. Asigură un nivel ridicat al confortului termic, printr-o distribuție a temperaturii pe verticală foarte apropiată de cea optimă.
 2. Asigură confort termic optim, printr-o temperatură uniformă pe întreaga suprafață a pardoselii.
 3. Asigură compatibilitatea cu sistemele de control și programare a climatului interior.
 4. Asigură economie de energie, datorită faptului că folosesc o temperatură mai mică a agentului termic în comparație cu sistemele cu radiatoare, dar și datorită faptului că sistemul este bazat majoritar pe radiație.
 5. Asigură un climat sănătos, pentru că nu antrenează praful sau alergenii și pentru că nu permite apariția condensului/mucegaiului pe pardoseală sau pereți.
 6. Asigură aspect estetic deosebit (inclusiv pentru încălzirea clădirilor istorice), datorită faptului că nu are elementele încălzitoare la vedere.
 7. Asigură amenajări interioare mult mai variate, datorită faptului că acestea nu sînt limitate de elementele încălzitoare.
 8. Asigură o funcționare silențioasă.
 9. Funcționează cu orice sursă de căldură: centrale pe gaze naturale, centrale pe combustibili solizi (lemne, peleți, biomasă), centrale pe combustibili lichizi, centrale electrice, pompe de căldură etc.
 10. Asigură încălzirea spațiilor înalte și foarte înalte, precum biserici, săli de sport, spații expoziționale, depozite etc.
 11. Sînt mai sigure în utilizare, pentru că nu există risc de arsuri la contactul cu elementele încălzitoare, datorită faptului că acestea sînt „îngropate” și temperatura agentului termic este redusă.
 12. Sînt mai fiabile datorită faptului că au mult mai puține îmbinări, deci mai puțină întreținere.
 13. Pe termen mediu și lung, investiția inițială plus costurile de utilizare a unui sistem de încălzire în pardoseală sînt mai mici decît cele ale unui sistem cu radiatoare care să încerce să obțină același rezultate.
 14. Conferă locuinței o valoare imobiliară mai mare.
 15. Cele în sistem „umed” au inerție termică mare.

Dezavantajele sistemelor de încălzire în pardoseală

 1. Finisajele pardoselii trebuie alese astfel încît să fie compatibile cu sistemul de încălzire în pardoseală.
 2. Este recomandat mobilierul cu picioare.
 3. Nu sînt recomandate în cazul în care doriți să aveți covoare peste pardoseli.
 4. Nu pot fi proiectate și executate de „Dorei”. (Sincer, eu îl percep ca pe un avantaj, dar nu toți sînt de acord cu mine… eu le explic că un „Dorel” le poate produce foarte ușor pagube substanțiale, dar se pare că acest lucru nu contează pentru cei care cred că „relele se întîmplă doar la alții, nu și mie”.)
 5. Investiția inițială este ceva mai mare (cu 5-15%) decît la un sistem cu radiatoare care să încerce să obțină rezultate cît mai apropiate posibil de cele ale unei încălziri în pardoseală (lucru imposibil de altfel, pentru că cea mai performantă încălzire cu radiatoare nu va putea egala niciodată confortul termic al unui sistem de încălzire în pardoseală).
 6. Pentru imobilele construite fără a se avea în vedere un sistem de încălzire în pardoseală, s-ar putea să nu poată fi implementate din cauza restricțiilor date de înălțimea finală a pardoselii.
 7. În cazul imobilelor cu termoizolare slabă, există posibilitatea (destul de mare) ca sistemul să nu facă față pierderilor mari de căldură. De aceea, aceste sisteme sînt recomandate DOAR pentru imobile cu termoizolare de calitate.
 8. Cele în sistem „umed” au inerție termică mare.

Dacă ați fost atenți, atunci ați observat că am trecut inerția termică mare a sistemului „umed” atît la avantaje, cît și la dezavantaje. Am făcut așa, pentru că unii consideră că o inerție termică mare a sistemului este un avantaj (pentru că sistemul va ceda căldură treptat în încăperi, chiar dacă nu mai am sursa de căldură pornită), iar alții consideră că este un dezavantaj (pentru că, din momentul pornirii sursei de căldură, sistemului îi va lua ceva timp să încălzească încăperile pînă la temperatura de confort).

 

Părerea mea?

Mi se pare fantastic și încă nu-mi vine să cred că, deși oamenii de acum 7 milenii (considerați niște „înapoiați”) foloseau din instinct sau poate cu știință un astfel de sistem (ce este foarte apropiat de optim), în zilele noastre, proiectanții și executanții de instalații trebuie să ducă o muncă de lămurire supradimensionată ca să-i convingă pe oameni să-l folosească!

distributie temperaturi incalzire
distribuția pe verticală a temperaturilor: 1. ideală 2. încălzire în pardoseală 3. încălzire cu radiatoare
(sursa imaginii: http://airflow.ie)

Vestea bună ar fi că „se vede luminița de la capătul tunelului”: o dată cu creșterea numărului de astfel de instalații de încălzire, a crescut și încrederea în faptul că acest sistem nu este doar o poveste, încet-încet s-au demontat mai multe mituri (precum și acela al ridicării prafului), așa că tot mai mulți proprietari de imobile au început să se intereseze și să implementeze acest mod de încălzire.

Toate cele bune! Pe curînd!